E shtune, 05 Shtator 2015
Aplikacioni per Work and Travel 2013
----------------------------------
Informata Personale
----------------------------------
Emri (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh
Mbiemri (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh
Data e lindjes (*)
Invalid Input
Gjinija (*)
Zgjedh njeren nga opcionet.
Numri i pashaportes (*)
duhet te permbaje vetem karakteret 0-9,a-zh,A-Zh
Data e skadimit te pashaportes (*)
duhet te jete format i sakte i dates ddmmvvvv.
Adresa (*)
duhet te permbaje vetem karakteret 0-9,a-zh,A-Zh
Qyteti (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh
Shteti (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh
Numri i telefonit (*)
duhet te permbaje vetem numra 0-9.
eMail adresa (*)
nuk eshte adrese valide.
Metoda e preferuar e kontaktimit (*)
zgjedhje jo valide.
Emri i personit ne raste emergjence (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh
Telefoni i personit ne raste emergjence (*)
duhet te permbaje vetem numra 0-9.
A keni qene ndonjehere ne SHBA? (*)
Nese po, kur keni qene? (*)
Shenoni vitin dhe kohezgjatjen (p.sh. 2007 - 3 muaj, 2008 - 2 jave), perndryshe shkruaj NV (nuk vlene).
Cili ka qene qellimi i vizites ne SHBA? (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh.
(p.sh. Turizem, work and travel, exchange, student, etj.), perndryshe shkruaj NV (nuk vlene).
A keni qene ndonjehere permes programit Work and Travel? (*)
Zgjedh njeren nga opcionet.
Nese po, cili ka qene sponsori juaj? (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh.
Shkruaje sponsorin apo agjensionin permes te cilit keni shkuar, perndryshe shkruaj NV (nuk vlene).
----------------------------------
Informatat e Universitetit
----------------------------------
Universiteti ku studioni (*)
Zgjedh njeren nga opcionet.
Nese tjeter, ju lutem shkruani
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh
Drejtimi (*)
duhet te permbaje vetem karakteret a-zh,A-Zh
(p.sh. Ekonomi, Biznes, Juridik, etj.)
Sa vite i keni perfunduar? (*)
duhet te permbaje vetem numra 0-9.
Shkruaje numrin per vitin perkates (p.sh. nese i keni perfunduar tre vite, shtyp numrin 3)
Kur prisni te diplomoni? (*)
Formati i dates duhet te jete dd.mm.vvvv
A jeni student i rregullt? (*)
----------------------------------
Niveli i Gjuhes Angleze
----------------------------------
Ne te folur (*)
Zgjedh njeren nga opcionet.
Ne te shkruar (*)
Zgjedh njeren nga opcionet.
Ne te degjuar (*)
Zgjedh njeren nga opcionet.
----------------------------------
Informatat e Udhetimit
----------------------------------
Sa muaj deshironi te punoni ne SHBA?
input jo valid.
Kur mendoni se do te niseni per ne SHBA?
input jo valid.
Kur mendoni se do te kthehuni nga SHBA-te?
Invalid Input
----------------------------------
Lloji i programit (*)
Zgjedh njeren nga opcionet.
Self-Placed eshte kur studenti e siguron punen. Job-Assisted eshte kur agjensioni e siguron punen.
Ngarkoni CV-ne (*)
pranohen vetem formatet DOC, DOCX dhe PDF.
Kush ju ka treguar per Dardanica WAT? (*)
Kliko APLIKO per ta derguar aplikacionin   
Keni pyetje?
Na kontaktoni permes linkut ne Menu.